Zapraszam do kontaktu

Joanna Golonka-Legut

Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Wrocławski
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel. (071) 3672316, wew. 111

e-mail: joanna.golonka-legut@uwr.edu.pl