Istotnym aspektem projektu jest możliwość połączenia badań naukowych z praktyką edukacyjną.

GRA ANDRAGOGICZNA

W ramach projektu „Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna” powstała gra andragogiczna „Porozmawiajmy o dorosłości”.

Gra związana jest z inicjowaniem refleksji nad podstawową (chociaż wciąż nierozpoznaną) kategorią andragogiczną – dorosłością. Refleksja  nad dorosłością stanowi bowiem niezbędny element przygotowania się do dorosłości, jej doświadczania i kształtowania się tożsamości człowieka dorosłego w biegu życia.  Walorem edukacyjnym gry jest również próba zainspirowania muzyką popularną odbiorców, co może być postrzegane jako element edukacji muzycznej w dorosłości.

 

PLAKAT

Materiałem, który stanowi swoiste kompedium wiedzy o realizowanym projekcie jest plakat: „Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna”.

Treści plakatu ukazują w sposób syntetyczny opis realizowanego projektu, jego podstawowe założeni, jak również wyniki badań, które ilustrują odpowiedzi na dwa główne problemy badawcze: Jaki jest  potencjału edukacyjny muzyki popularnej w życiu człowieka dorosłego z perspektywy indywidualnych doświadczeń? Jakie znaczenie mają dzieła muzyki popularnej w refleksji andragogicznej?