o autorce

Joanna Golonka-Legut.

Doktor nauk społecznych, andragog; absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego; zatrudniona w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Członkini ATA.

o autorce

Od wielu lat pasjonatka podróży, od kilku zainspirowana rockiem. Spotkania z ludźmi i doświadczanie odmiennych kultur są dla niej źródłem wiedzy, refleksji i pozytywnej energii. W muzyce szuka spokoju, inspiracji i (z)rozumienia. Podróżowanie i muzyka są dla niej warunkiem koniecznym do  twórczej oraz świadomej pracy naukowej.

 

Zainteresowania naukowe: biograficzność w edukacji dorosłych, potencjał edukacyjny indywidualnego doświadczenia życiowego, społeczno-kulturowy proces uczenia się, społeczno-kulturowe aspekty muzyki popularnej, badania jakościowe: w tym podejście biograficzne i autobiograficzne.

Kierownik projektu: Joanna Golonka-Legut | Projekt graficzny: Artur Busz

Zdjęcia: Daria Konior, archiwum prywatne Jana Wittka, archiwum prywatne Joanny Golonki-Legut

 

Strona www.music.edu.pl powstała w ramach realizacji projektu "Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna". Projekt sfinansowany został ze środków na badania statutowe z dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 r. Numer projektu: WNHiP 0420/2338/17.