Istotnym aspektem projektu jest możliwość połączenia badań naukowych z praktyką edukacyjną.

 

gra andragogiczna

W ramach projektu „Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna” powstała gra andragogiczna „Porozmawiajmy o dorosłości”.

 

Gra związana jest z inicjowaniem refleksji nad podstawową (chociaż wciąż nierozpoznaną) kategorią andragogiczną – dorosłością. Refleksja  nad dorosłością stanowi bowiem niezbędny element przygotowania się do dorosłości, jej doświadczania i kształtowania się tożsamości człowieka dorosłego w biegu życia.  Walorem edukacyjnym gry jest również próba zainspirowania muzyką popularną odbiorców, co może być postrzegane jako element edukacji muzycznej w dorosłości.

pobierz grę

plakat

Materiałem, który stanowi swoiste kompedium wiedzy o realizowanym projekcie jest plakat: „Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna”.

 

Treści plakatu ukazują w sposób syntetyczny opis realizowanego projektu, jego podstawowe założeni, jak również wyniki badań, które ilustrują odpowiedzi na dwa główne problemy badawcze: Jaki jest  potencjału edukacyjny muzyki popularnej w życiu człowieka dorosłego z perspektywy indywidualnych doświadczeń? Jakie znaczenie mają dzieła muzyki popularnej w refleksji andragogicznej?

 

pobierz plakat

dydaktyka

Kierownik projektu: Joanna Golonka-Legut | Projekt graficzny: Artur Busz

Zdjęcia: Daria Konior, archiwum prywatne Jana Wittka, archiwum prywatne Joanny Golonki-Legut

 

Strona www.music.edu.pl powstała w ramach realizacji projektu "Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna".
Projekt sfinansowany został ze środków na badania statutowe z dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
w 2017 r. Numer projektu: WNHiP 0420/2338/17.